foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

Wyróżnione prezentacje z wychowania fizycznego.

Klasa IVb

 1. Temat: Jakie znasz sytuacje zagrożenia zdrowia i życia? Wymień osoby, do których należy zwrócić się o pomoc - Mauer Dominika - pdf
 2. Temat: Jakie znaczenie dla zdrowia mają dobre relacje z ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci? – Pióro Joanna - pdf
 3. Temat: Jakie znaczenie dla zdrowia mają dobre relacje z innymi ludźmi w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci? – Gotowicka Oliwia - pdf
 4. Temat: Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej z uwzględnieniem wieku. – Rerak Zofia - pdf
 5. Temat: Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej z uwzględnieniem wieku. – Ogonowska Gabriela - pdf

Klasa Va

 1. Temat: Jakie znasz sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami? – Łazińska Lilianna - pdf
 2. Temat: Zasady i metody hartowania organizmu. – Sutowska Aleksandra - pdf
 3. Temat: Jakie znasz sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia? Referat - Romanowska Aleksandra - pdf
 4. Temat: Zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach w różnych porach roku – Kossecka Waronika - pdf
 5. Temat: Zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach w różnych porach roku – Wiencław Zuzanna - pdf
 6. Temat: Wyjaśnij pojęcie zdrowia i opisz pozytywne mierniki zdrowia – Wasek Larysa - pdf

Klasa Vb

 1. Temat: Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami? – Pietrucik Antonina - pdf
 2. Temat: Sposoby radzenia sobie ze złością – Popławska Weronika - pdf
 3. Temat: Metody i zasady hartowania organizmu – Sołtyk Zuzanna - pdf

Klasa Vc

 1. Temat: Temat: Zasady bezpiecznego zachowania się nad woda i w górach w różnych porach roku. – Kusak Zofia - PREZI
 2. Temat: Szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, piciem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych. – Lubowicka Łucja - pdf

Klasa Vd

 1. Temat: Zasady zachowania się nad wodą i w górach o różnych porach roku. – Kosiorek Liliana - pdf

Klasa VIIa

 1. Temat: Jakie znasz sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny. – Fus Joanna - pdf
 2. Temat: Jakie znaczenie dla zdrowia mają dobre relacje z innymi ludźmi w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci? – Gotowicka Emilia - pdf
 3. Temat: Wymień przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni. – Jocek Julia - pdf
 4. Temat: Wymień najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych i omów sposoby zapobiegania im. – Skobel Alicja - pdf

Klasa VIIb

 1. Temat: Jakie znam sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim sposób konstruktywny – Świerczyńska Maria - pdf
 2. Temat: Zmiany zachodzące w organizmie podczas wysiłku fizycznego – Wichulska Małgorzata - pdf

Klasa VIIc

 1. Temat: Konsekwencje zdrowotne stosowania używek i substancji psychoaktywnych w odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej – Kalinowska Daria - pdf
 2. Temat: Redukowanie stresu i radzenie sobie z nim w sposób konstruktywny – Krajewska Aleksandra - pdf
 3. Temat: Zmiany zachodzące w organizmie podczas wysiłku fizycznego – Miłoszewska Maja - pdf

Klasa VIIIa

 1. Temat: Sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny – Gaweł Paulina - pdf
 2. Temat: Sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny – Konopacka Urszula - pdf
 3. Temat: Przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni – Patejuk Maja - pdf
 4. Temat: Sposoby radzenia sobie ze stresem – Rybarczyk Teresa - pdf
 5. Temat: Jakie zmiany zachodzą w organizmie podczas wysiłku fizycznego? – Tkaczyk Hanna - pdf
 6. Temat: Najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych – Tokarzewska Zuzanna - pdf

Za włożoną pracę i zaangażowanie wszystkim uczennicom dziękuję i gratuluję wspaniałych efektów.

Marzena Szczepaniak

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38