foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice, uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 wydawanie obiadów w stołówce szkolnej rozpoczniemy od 2 września (środa). Wpłata za posiłki dokonywana jest z góry za następny miesiąc żywieniowy. Termin płatności za posiłki to 28 dzień każdego miesiąca poprzedzającego za kolejny miesiąc żywieniowy . Wyjątkiem jest wrzesień, w którym opłaty dokonujemy do 4 września.


Dane do przelewu:
Kanmar Maria Szewczyk
ul. 27 Grudnia 6
04-665 Warszawa
BZWBK 86 1500 1878 1218 7006 34310000
Tytułem: SP48, imię i nazwisko, klasa, miesiąc

Cena posiłków w roku szkolnym 2020/2021
klasy I-III
Obiad- 10 zł (zupa,IIdanie,surówka,kompot)

klasy IV - VIII
- obiad 11 zł(zupa,IIdanie,surówka,kompot)

Płatność za obiady w czerwcu 16 dni
 
KLASY I-III
OBIAD -160 zł
OBIAD I PODWIECZOREK 224 zł
KLASY IV-VIII
MAJ 2 DNI 20 zł
CZERWIEC 16 DNI 176 złW przypadku nieobecności dziecka w szkole prosimy o odwołanie posiłku poprzez wiadomość sms pod nr tel. 695 193 644 do godziny 9.00 tego samego dnia. Zwroty za odwołane obiady następują przy opłacie za kolejny miesiąc.
Osoby korzystające z OPS proszeni są o dostarczenie decyzji. Bez aktualnego dokumentu obiady nie będą wydawane.
Chęć korzystanie z obiadów należy zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do stołówki szkolnej bądź przekazanie wychowawcy. Deklaracja jest dostępna do pobrania na stronie szkoły.

Uczniowie którzy mają nadpłatę za miesiąc marzec a nie otrzymali zwrotu pomniejszają kwotę o:
Klasy II-III-117zł
Klasy IV-VIII-130 zł

Z poważaniem
Maria Szewczyk

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38