foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice, uprzejmie informujemy, że wydawanie obiadów w stołówce szkolnej rozpoczniemy od 3 września (wtorek). Wpłata za posiłki dokonywana jest z góry za następny miesiąc żywieniowy. Termin płatności za posiłki to 28 dzień każdego miesiąca poprzedzającego  kolejny miesiąc . Wyjątkiem jest wrzesień, w którym opłaty dokonujemy do 6 września.

Dane do przelewu:

Kanmar Maria Szewczyk

  1. 27 Grudnia 6

04-665 Warszawa

BZWBK 86 1500 1878 1218 7006 3431 0000

Tytułem: SP48, imię i nazwisko, klasa, miesiąc

Cena obiadu w roku szkolnym 2019/2020:

Pełny obiad (zupa, II danie, bar sałatkowy, kompot)

ODPŁATNOŚĆ ZA MARZEC
ILOŚĆ DNI 22

KL. I-III
OBIAD- 198 zł
OBIAD+PODWIECZOREK- 286 zł
KL.IV-VIII
OBIAD-220 zł

 

KANMAR MARIA SZEWCZYK
NR r-ku 86150018781218700634310000

 

W przypadku nieobecności dziecka w szkole prosimy o odwołanie posiłku poprzez wiadomość sms pod nr tel. 695 193 644 do godziny 9.00 tego samego dnia. Zwroty za odwołane obiady następują przy opłacie za kolejny miesiąc.

Osoby korzystające z OPS proszeni są o dostarczenie decyzji. Bez aktualnego dokumentu obiady nie będą wydawane.

Chęć korzystania z obiadów należy zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do stołówki szkolnej bądź przekazanie wychowawcy. Deklaracja jest dostępna do pobrania na stronie szkoły.

Osoby, które zalegają z opłatami za ubiegły rok będą mogły korzystać ze stołówki po uprzednim uregulowaniu zaległości.

Z poważaniem

Maria Szewczyk  

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38