(22) 629 25 15
zs60@zs60.waw.pl

Na początku grudnia 2016 roku miała miejsce akcja samorządu szkolnego "Cukierek za Dzień dobry", mająca na celu uwrażliwienie dzieci i rodziców na potrzebę używania formy powitania jakim jest - dzień dobry! Każda osoba- duża czy mała, wchodząca do szkoły, która użyła formy grzecznościowej na powitanie, otrzymała od przewodniczącego szkoły podstawowej - niespodziankę. Niespodzianką tą, był czekoladowy cukierek.

Partnerzy