foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY Szkoły 27 lutego 2020 r. godz. 17.00

                  

 

Nr konta Rady Rodziców
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr.48 im. Adama Próchnika
ul. St. Sempołowskiej 4,
00-574 warszawa
NIP: 526-222-59-55
Bank Pocztowy
14 1320 1104 7850 0363 2000 0001 PLN
 
 
Przewodnicząca Rady Rodziców 
p. Kinga Winciorek
 
 
 

 

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38