foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

Nr konta Rady Rodziców
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr.48 im. Adama Próchnika
ul. St. Sempołowskiej 4,
00-574 warszawa
NIP: 526-222-59-55
Bank Pocztowy
14 1320 1104 7850 0363 2000 0001 PLN
 
 
Przewodnicząca Rady Rodziców 
p. Kinga Winciorek
 
 
 

 

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38