(22) 629 25 15
zs60@zs60.waw.pl

Nasz pomysł na wychowanie

„Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym, dobrym przykładem, a jeśli to nie odnosi skutku, to przykładem odstraszającym.”                                                                                                                                        Albert Einstein
Wartości w naszym życiu- to autorski program nauczycieli realizowany w klasach IV-VI.
Zadaniem priorytetowym jest wspieranie rozwoju uczniów poprzez kształtowanie postaw „wychowanie do wartości” w zakresie: wielokulturowości, integracji społecznej, świadomości ekologicznej.
Program realizowany jest aktywnymi metodami polegającymi na działaniu uczniów, wykorzystując ich ciekawość poznawczą i kreatywność. Motywuje uczniów do własnego rozwoju poprzez stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi.
Obejmuje cykl spotkań uczniów w postaci: apeli, inscenizacji, debat, pracy zespołowej i indywidualnej

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ

 

Rozczytana szkoła

U nas panuje moda na czytanie
„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie - w każdym razie wygra...”
                                                                                                                                                Henryk Sienkiewicz

Projekt edukacyjno-wychowawczy, którego celem jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
Skierowany jest do wszystkich podmiotów w szkole, czyli: uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły.
Działania projektowe wzbogacone są realizacją programów zewnętrznych „ Cała Polska czyta dzieciom”, projektu „Bookcrossing”, konkursu  „Wielka Liga Czytelników”.
Zaplanowane do realizacji zadania dla poszczególnych klas mają różnorodne formy a celem jest dążenie do zapoznania uczniów z bogatym światem książek i pokonywanie.stereotypowego podejścia do lektury.

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ

Partnerzy