foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

 

Rok szkolny

02.09.2019 r. - 31.08.2020 r.

I półrocze - 21 tygodni

02.09.2019 r. - 31.01.2020 r.

II półrocze -  19 tygodni

03.02.2020 r. - 26.06.2020 r.

Zimowa  przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2019 r.

Ferie  zimowe

                                                         

10.02 – 23.02.2020 r.

Rekolekcje

 

Wiosenna  przerwa świąteczna

 

 

9 - 14.04.2020 r.

Egzamin 8 klas SP

21,22,23.04. 2020 r.

(1,2,3.06)

 

Dni  wolne od zajęć

Ustawowo-

01.11-piatek

11.11- poniedziałek

01.01- środa

06.01-poniedziałek

01.05-piątek

03.05-niedziela

11.06– Boże Ciało- czwartek

Zakończenie zajęć dydaktycznych

26.06.2020 r.

Wakacje

27.06. 2020 r. – 31.08.2020 r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

I półrocze roku szkolnego 2019/2020

II półrocze roku szkolnego 2019/2020 

Zebrania  obowiązkowe                                                 

10.09.2019 r. – godz.18

Klasy 1SP – 5.09.2019 r.

14.01.2020- Należy  podać propozycje ocen uczniom! Podpisy rodziców osób „zagrożonych” + PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY

02.06.2020

Należy podać propozycje ocen! + PODSUMOWANIE Działań wychowawcy i pracy szkoły

 

„ Dni otwarte” 

10.12.2019 r.

12.11.2019 r.

15.10.2019 r.

24.03.2020 r.

05.05.2020 r.

     

 

Podsumowanie dni wolnych i tych, w które faktycznie nie odbędą się zajęcia edukacyjne

Dni tzw. opiekuńcze
23.12, 24.12, 27.12,30.12,31.12, 02.01, 03.01
09.04, 10.04, 14.04
12.06 do odpracowania 30 maja – Festyn Rodzinny
3 dni rekolekcji- termin do ustalenia
Kwiecień – 3 dni (15,16,17) egzamin ósmoklasisty- klasy 1-3 SP pracują wg planu, klasy 4-7 wolne
● W w/w dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych i informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach.

Uroczystości szkolne- terminarz

Uroczystość

Termin

Ślubowanie klas pierwszych SP

14.10.2019- poniedziałek

Akademia z okazji  Święta Niepodległości     

12.11.2019- wtorek

Andrzejki klasowe                                                                

29.11.2019 – piątek

Jasełka szkolne                                                                    

Na godz. wychowawczych –

16-20.12.2019 r.

Bal gimnazjalny i ósmoklasisty

ustalą wychowawcy

Dzień wiosny/ Festiwal Radosnej Twórczości

20.03.2020 r. - piątek

Uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 – go maja

04.05.2020 r.

„Dzień otwarty szkoły”

Zebrania informacyjne dla kandydatów, promocja szkoły

Do ustalenia przez Zespół ds. promocji

SP – LUTY

Dzień Sportu / Plebiscyt Na Najlepszego Sportowca Szkoły           

31 maja2020 r.

Festyn Rodzinny

30 maja 2019 r. – sobota

(za 12 czerwca)

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2020 r.

Klasy 1 SP i - godz. 9

Klasy 2, 3 SP- godz. 10.00

Klasy 4-8- godz. 12

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38