(22) 629 25 15
zs60@zs60.waw.pl
 

Rok szkolny

01.09.2016- 31.08.2017

I półrocze- 20 tygodni

01.09.2016- 27.01.2017

II półrocze-  19 tygodni

30.01.2017- 23.06.2017

Zimowa  przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2016 r.

Ferie  zimowe

                                                         

13 - 26 lutego 2017 r.

Wiosenna  przerwa świąteczna

13-18 kwietnia 2017 r.

Egzamin klas 3 gimnazjum

a) część humanistyczna – 19 kwietnia (ŚRODA)

b) część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia (CZWARTEK)

c) język obcy nowożytny – 21 kwietnia (PIĄTEK)

Termin dodatkowy – 1,2,5 CZERWCA

Dni  wolne od zajęć

Ustawowo-

01.11-wtorek, 11.11-piątek, 01.01- niedziela, 06.01-piątek

01.05-poniedziałek, 03.05- środa. 15.06– Boże Ciało- czwartek

Zakończenie zajęć dydaktycznych

23.06.2017

Wakacje

26.06.2017– 31.08.2017

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

I półrocze roku szkolnego 2016/2017

II półrocze roku szkolnego 2016/2017

Zebrania  obowiązkowe                                                 

07.09.2016

11.01.2017 

29.05.2017

Należy podać propozycje ocen!

26.04.2017

„ Dni otwarte” 

12.10.2016

09.11.2016

07.12.2016

22.03.2017

Zebranie półroczne

01.02.2017

 

 

 

Podsumowanie dni wolnych i tych, w które faktycznie nie odbędą się zajęcia edukacyjne

Rekolekcje Wielkopostne -13,14,15.03

02.05.2017-  wtorek  – do odpracowania – festyn 27 maja połączony z Dniem Dziecka

 Dodatkowe  dni wolne od zajęć dydaktycznych-

31.10.2016- poniedziałek - szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze

19,20,21.04.2017 –dni egzaminu – wolne dla klas 4-6 SP i 1,2 Gim (szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze), klasy 1-3 SP pracują zgodnie z planem

16.06.2017- piątek po Bożym Ciele- dzień opiekuńczy

Uroczystości szkolne- terminarz

Uroczystość

Termin

Ślubowanie klas pierwszych SP

14.10.2016- piątek

Akademia z okazji  Święta Niepodległości     

14.11.2016- poniedziałek

Andrzejki klasowe                                                                

30.11.2016 – środa

Jasełka szkolne                                                                    

20.12.2016 lub 22.12.2016

Urodziny Patrona Gimnazjum

31.01.2017

Bal gimnazjalny  

ustalą wychowawcy

Dzień wiosny

21.03.2017-wtorek

Uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 – go maja

04-05.05.2017 czwartek/ piątek

„Dzień otwarty szkoły”

Zebrania informacyjne dla kandydatów, promocja szkoły

Do ustalenia przez Zespół ds. promocji

SP – LUTY

Dzień Sportu / Plebiscyt Na Najlepszego Sportowca Szkoły           

 27 maja w ramach festynu rodzinnego

Festyn Rodzinny

27 maja 2017r – sobota – za 02.05.2017

Partnerzy