(22) 629 25 15
zs60@zs60.waw.pl
Lp. Dokument Pobierz
1. Statut .pdf
2. Kryteria oceniania kliknij
3. Program Wychowawczy Zespołu Szkół 2013-2018 .pdf
4. Program wychowawczy Gimnazjum .pdf
5. Program wychowawczy i profilaktyki Szkoły Podstawowej 2016-2022 .pdf
6. Roczny Plan Pracy Szkoły .pdf
7. Koncepcja pracy zespołu szkół .pdf
8. Regulamin Rady Rodziców .pdf
9. Podanie o przyjęcie do szkoły .docm
10. Godziny pracy .pdf
11. Numery telefonów wewnętrznych .pdf
12. Numery kont bankowych .pdf
13. Zarządzenia w sprawie opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych .pdf
14. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy .pdf
15. Rezygnacja z opieki podczas dojazdów na treningi .pdf
16. Szkolny program doradztwa zawodowego .pdf

 171819

Partnerzy