(22) 629 25 15
zs60@zs60.waw.pl
Lp. Dokument Pobierz
1. Statut .pdf
2. Kryteria oceniania kliknij
3. Program profilaktyczno - wychowawczy dla Szkoły Podstawowej na lata 2017- 2022 .pdf
4. Aneks do programu profilaktyczno - wychowawczego na rok 2017/18  .pdf
5.    
6. Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018  .pdf
7. Koncepcja pracy zespołu szkół .pdf
8. Regulamin Rady Rodziców .pdf
9. Podanie o przyjęcie do szkoły .docm
10. Godziny pracy .pdf
11. Numery telefonów wewnętrznych .pdf
12. Numery kont bankowych .pdf
13. Zarządzenia w sprawie opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych .pdf
14. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy .pdf
15. Rezygnacja z opieki podczas dojazdów na treningi .pdf
16. Szkolny program doradztwa zawodowego .pdf

 171819

Partnerzy