foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

Lp. Dokument Pobierz
1. Statut .pdf
2.    
3. Program profilaktyczno - wychowawczy dla Szkoły Podstawowej na lata 2017- 2022 .pdf
4.

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH W KLASACH IV - VIII ORAZ W KLASACH  III GIMNAZJUM

.pdf
5.

 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH W KLASACH I - III

.pdf

6. Roczny Plan Pracy Szkoły 2018/2019  .pdf
7. Koncepcja pracy zespołu szkół .pdf
8. Regulamin Rady Rodziców .pdf
9. Podanie o przyjęcie do szkoły .pdf
10. Godziny pracy .pdf
11. Numery telefonów wewnętrznych .pdf
12.  Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu .pdf
13. Zarządzenia w sprawie opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych .pdf
14. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy .pdf
15. Rezygnacja z opieki podczas dojazdów na treningi .pdf
16. Szkolny program doradztwa zawodowego .pdf
17. Kodeks równego traktowania .pdf
18. Kryteria oceniania  

 

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38