(22) 629 25 15
zs60@zs60.waw.pl

Celem rządowego programu Książki naszych marzeń jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.    
Dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu zakupiono książki wskazane,  podczas Ogólnopolskich Wyborów Książek, przez czytelników biblioteki naszej szkoły. Plebiscyt odbywał się w marcu 2015 r.
Informujemy, że każdy czytelnik ma ciągłą możliwość składania swoich propozycji do zakupów, poprzez głosowanie na Książkę Miesiąca.

     
Klasy 1-3 SP Klasy 4-6 SP Klasy 1-3 GIM

Partnerzy