foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

Z prawdziwą przyjemnością ogłaszamy nazwiska laureatów, wyróżnionych i uczestników, których prace zostały opublikowane w pokonkursowym wydawnictwie.

30 maja 2021 r., na stronie internetowej sp48.waw.pl, będzie umieszczone nagranie z klasyfikacją miejsc.

Konkurs plastyczny (kolejność przypadkowa):
Spośród wymienionych są wyłonieni:
• Laureaci;
• Wyróżnieni;
• Współautorzy okolicznościowego, pokonkursowego wydawnictwa.

Sandra Rudnicka – Szkoła Podstawowa nr 48 w Warszawie
Dominika Szczygieł – Szkoła Podstawowa nr 356 w Warszawie
Aleksandra Bielak – Szkoła Podstawowa nr 169 w Warszawie
Alicja Skobel – Szkoła Podstawowa nr 48 w Warszawie
Jagoda Ziółkowska – Szkoła Podstawowa nr 307 w Warszawie
Gabriela Ogonowska – Szkoła Podstawowa nr 48 w Warszawie
Lena Fabisiewicz – Szkoła Podstawowa nr 356 w Warszawie
Patrycja Ziółkowska – Szkoła Podstawowa nr 169 w Warszawie
Agnieszka Kozarenko Nowakowska – Szkoła Podstawowa nr 48 w Warszawie
Barbara Przybysz Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
Karolina Sójka – Szkoła Podstawowa nr 169 w Warszawie
Franciszek Czerwiński – Szkoła Podstawowa nr 163 w Warszawie
Alicja Siutkowska – Szkoła Podstawowa nr 48 w Warszawie
Oliwia Wojtowicz – Szkoła Podstawowa nr 195 w Warszawie
Roksana Butor – Szkoła Podstawowa nr 169 w Warszawie
Aleksandra Kopeć – Szkoła Podstawowa nr 80 w Warszawie

Konkurs literacki: (kolejność przypadkowa):
Spośród wymienionych uczestników są wyłonieni:
• Laureaci;
• Wyróżnieni;
• Współautorzy okolicznościowego, pokonkursowego wydawnictwa.


Wiktoria Górska – Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie
Aleksandra Kopeć – Szkoła Podstawowa nr 80 w Warszawie
Alicja Skobel – Szkoła Podstawowa nr 48 w Warszawie
Agnieszka Warno – Szkoła Podstawowa nr 323w Warszawie
Mikołaj Ciećwierz – Szkoła Podstawowa nr 300 w Warszawie
Karolina Ostoja – Ostaszewska – Szkoła Podstawowa nr 48 w Warszawie
Kinga Kowalska – Szkoła Podstawowa nr 300 w Warszawie
Zofia Przybysz – Szkoła Podstawowa nr 340 w Warszawie
Anna Szymańska – Szkoła Podstawowa nr 92 w Warszawie
Oskar Kondrat – Szkoła Podstawowa nr 203 w Warszawie
Zofia Zdanowicz – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie
Alicja Wichniak – Szkoła Podstawowa nr 300 w Warszawie
Anna Listopadzka – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 10 STO
Urszula Jończyk – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 10 STO
Emilia Górka – Szkoła Podstawowa nr 48 w Warszawie
Wiktoria Hulewicz – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 10 STO w Warszawie
Stanisław Julke – Szkoły im. Cecylii Plater – Zyberkówny w Warszawie
Zofia Dąbrowska – Szkoła Podstawowa nr 203 w Warszawie
Hanna Girdwoyń – Szkoła Podstawowa nr 203 w Warszawie
Julia Ojrzyńska – Szkoła Podstawowa nr 169 w Warszawie
Szymon Wójcik – Szkoła Podstawowa nr 340 w Warszawie
Mikołaj Kusio – Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie
Maja Makuch – Szkoła Podstawowa nr 169 w Warszawie
Lilianna Sitko – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 10 STO w Warszawie
Mateusz Makowski – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 10 STO w Warszawie
Oliwia Sobótka – Szkoła Podstawowa nr 48 w Warszawie
Kacper Strojecki – Szkoła Podstawowa nr 203 w Warszawie
Mikołaj Wasilewski – Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie
Aleksandra Biedrzycka – Szkoła Podstawowa nr 203 w Warszawie
Adam Słodownik – Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” w Łomiankach
Wiktoria Kaczor – Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie
Patrycja Strzelecka – Szkoła Podstawowa nr 340 w Warszawie
Monika Bąk – Szkoła Podstawowa nr 340 w Warszawie
Aleksandra Bielak – Szkoła Podstawowa nr 169 w Warszawie
Wiktoria Foryś – Katolicka Szkoła Podstawowa nr 7 w Warszawie
Gaja Graniszewska – Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. o. Onufrego Kopczyńskiego w Warszawie
Karolina Jekiełek – Szkoła Podstawowa nr 340 w Warszawie
Jagoda Rogowska – Szkoła Podstawowa nr 80 w Warszawie

 

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38