foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

Zapraszamy do udziału w 5. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników!
Etap pierwszy – szkolno-biblioteczny
Termin: 25 listopada 2019 r. – 13 marca 2020 r.
Uczniowie zdobywają 10 sprawności czytelniczych rozwiązując w domu (z pomocą rodzin) testy z pytaniami do treści książek wybranych z konkursowej listy lektur
Uczniowie, którzy zdobyli komplet sprawności przystępują do testu kwalifikacyjnego pisanego w szkole lub bibliotece.
Dopuszczalne jest przyznanie uczestnikowi po jednej sprawności za: zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka lub wykonanie pracy plastycznej do konkursowej książki lub plakatu promującego czytelnictwo

Etap drugi – test kwalifikacyjny
Termin: od 16 do 27 marca 2020 r. (datę ustala koordynator placówki)
Test kwalifikacyjny dotyczy znajomości treści książki wskazanej przez Koordynatora Placówki i jest organizowany na terenie szkoły lub biblioteki publicznej.
maksymalnie 3 najlepszych uczniów w każdej kategorii (klasy 1-4 i 5-8) awansuje do kolejnego etapu.
Etap trzeci – powiatowy
Termin: 28 kwietnia 2020 r.
Każdą placówkę biorącą udział w konkursie reprezentuje do 3 uczniów w obu kategoriach, którzy od tego momentu tworzą drużyny.
Drużyny piszą Test z pytaniami do treści książki wyznaczonej przez organizatora.
Drużyny walczą o tytuły: Mistrza, I Wicemistrza i II Wicemistrza Powiatu.
Więcej informacji na stronie internetowej konkursu: wielka-liga.pl w zakładce – regulamin konkursu

Lista książek - klasy 1-4

Lista Książek - klasy 5-8

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38