foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

Dnia 7 czerwca 2019 r. klasa 7a  wzięła udział w lekcji muzealnej poświęconej historii funkcjonowania jednego z głównych więzień politycznych Gestapo w Polsce w latach okupacji hitlerowskiej. Najważniejsze sekwencje wystawy które zwiedzaliśmy to: „Pawiak 1835-1939, Miasto wokół Pawiaka”, „Pawiak 1939-1944”, „Pawiacki dzień 1939-1944”, a także zrekonstruowany korytarz więzienny Oddziału VII oraz wiernie odtworzone cele z różnych okresów historycznych.

Część ekspozycji została poświęcona wybranym bohaterom Pawiaka, spośród których wyróżniliśmy wybitnych polityków, księży, ludzi kultury, członków różnych organizacji konspiracyjnych, lekarzy, działaczki Towarzystwa Opieki nad Więźniami „Patronat”. W jednej z sal, pośród oryginalnych przedmiotów wydobytych z gruzów Pawiaka mieliśmy okazję wysłuchać nagrań fragmentów grypsów opowiadających o dramatycznych przeżyciach więźniów.

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38