foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
LATO W MIEŚCIE zapisy od 18 kwietnia 2019 r.

                  

 

OTWARTY KONKURS W SPRAWIE WSPARCIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie ogłasza otwarty konkurs ofert (bez zasad udzielania zamówień publicznych) w sprawie wsparcia Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego w roku szkolnym 2019/2020 z podziałem na I i II półrocze.

Oferty programowe powinny uwzględnić zapotrzebowanie placówki na podstawie diagnozy problemów:

 1. Przeciwdziałanie agresji rówieśniczej.
 2. Przeciwdziałanie cyberprzemocy.
 3. Tolerancja wobec osób niepełnosprawnych i obcokrajowców.
 4. Nauka kontrolowania emocji, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem.
 5. Przeciwdziałanie uzależnieniom.
 6. Metody aktywnego uczenia się.

Oferta podmiotu powinna zawierać:

 1. informację o podmiocie uprawnionym do ubiegania się o finansowanie- firmy, organizacje pozarządowe,
 2. grupę docelową- odbiorcy zajęć,
 3. opis oferty adekwatny do potrzeb szkoły na konkretne problemy,
 4. kosztorys,
 5. cv osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć, posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Oferty, w wersji papierowej , proszę składać w sekretariacie szkoły do dnia 15 kwietnia 2019 roku.

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38