foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapraszamy rodziców na Dzień Otwarty 20 marca 2019 r.

                  

 

Dnia 13.06.2018 r. odbyła się lekcja modelowa poprowadzona przez Panią Barbarę Kowalską i Panią Ewę Wiktor-Sass w klasie VI a, której tematem były "Dobre rady na odpady". Celem lekcji była korelacja treści przyrodniczych i matematycznych, poznanie sposobów zmniejszania ilości odpadów oraz ugruntowanie wiadomości związanych z dodawaniem i odejmowaniem liczb całkowitych. Podczas tej lekcji były krzyżówki z zaszyfrowanymi hasłami, prezentacja multimedialna dotycząca odpadów komunalnych. 

Kulminacyjnym punktem tej lekcji była inscenizacja pt." Proces w sprawie śmieci", której aktorami byli uczniowie oraz prowadzące lekcję nauczycielki. Po odegraniu ról, nastąpił podział klasy na trzy zespoły, których zadaniem było posegregować "Śmieci" do specjalnych worków: zielonego, żółtego, niebieskiego i brązowego. Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem podjęły próbę segregacji "śmieci". Towarzyszyły temu żywiołowe dyskusje i pozytywne emocje. Na koniec lekcji rozmawialiśmy o "Nakrętkach Nadziei" i plakacie rozwieszonym w naszej szkole "Pomóżmy Gabrysi". Stosowanie metod aktywizujących i łączenie wspólnych treści programowych miało dużą wartość dla uczniów i zaproszonych gości - nauczycieli.

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38