foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
LATO W MIEŚCIE zapisy od 18 kwietnia 2019 r.

                  

 

Wszyscy uczniowie zdający egzamin praktyczny na kartę rowerową odnieśli sukces - zdali wszyscy. 

Część praktyczna, którą przeprowadziła dla nas Straż Miejska, odbyła się 8 czerwca w Miasteczku Ruchu Drogowego. Prosto nie było. Straż Miejska nie była pobłażliwa.

 Część praktyczna była poprzedzona egzaminem  z zasad ruchu drogowego, który dla chętnych uczniów odbywał się w szkole. Klasy piąte treści z wychowania komunikacyjnego realizowały na lekcjach techniki. Chętni uczniowie  podeszli do egzaminu i zdobyli swoje pierwsze "prawo jazdy" - kartę rowerową.

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38