foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
LATO W MIEŚCIE zapisy od 18 kwietnia 2019 r.

                  

 

Nasza szkoła realizuje Ogólnopolski Program edukacyjny ,,Moje miasto bez elektrośmieci”. Program ten został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska oraz Związku Miast Polskich. Projekt jest długofalowy, skierowany do uczniów, nauczycieli, opiekunów i całego otoczenia szkoły.

W tym roku do projektu przystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej z klas 4-7 oraz Gimnazjum. Informacje o projekcie znajdują się na korytarzach szkoły.

Elektrośmieci to zużyte urządzenia, odpady niebezpieczne zawierające szkodliwe substancje, tj. rtęć, freon, azbest, kadm czy związki bromu. Należyje oddawać do punktów zbierania, skąd trafiają do zakładów przetwarzania, gdzie są bezpiecznie demontowane. Oddając elektrośmieci do punktu zbierania ElektroEko w szkole, można  pomóc szkole otrzymać bezpłatne pomoce dydaktyczne, tj. tablice multimedialne, sprzęt sportowy czy kolorowe wyposażenie sal lekcyjnych. Pojemnik znajduje się przy portierni od strony stołówki.

Uczniowie z Klubu Młodego Przyrodnika, z klasy 5c pod opieką nauczyciela przyrody, pani Barbary Kowalskiej pomagają w zbiórce oraz liczeniu elektrośmieci. Młodzież uczy się jak postępować z ZSEE. Świetnie się przy tym bawimy. Jesteśmy  mocno zaangażowani w projekt i zapraszamy całą szkołę oraz rodziców do zbiórki !!!

 opracowanie: Barbara Kowalska

 

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38