foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapraszamy wszystkich na Jasełka Szkolne, 17 grudnia na 3 i 5 lekcji oraz 18 grudnia na 5 lekcji.

                  

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM  

pt. OZDOBY WIELKANOCNE  

UCZNIÓW Z KLAS 0 - III SP 48 
ORAZ 
DZIECI Z ZAPRZYJAŹNIONYCH PRZEDSZKOLIRegulamin konkursu:

1.Forma wykonania prac: PRZESTRZENNA LUB PŁASKA
2.W konkursie mogą brać udział dzieci z klas 0 - III oraz z grup przedszkolnych
3.Do udziału w konkursie można zgłosić dowolną liczbę prac z jednej klasy/grupy
4.Dopuszcza się udział prac rodzinnych
5.Wszystkie prace należy opatrzyć metryczkami zawierającymi: imię, nazwisko dziecka, klasę/grupę, imiona i nazwisko rodziców
/w przypadku prac rodzinnych/

6.Prace konkursowe oceniać będzie niezależne jury 
7.Komisja konkursowa w ocenie prac brać będzie pod uwagę: 
oryginalność oraz pomysłowość 
8.Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe

9.Organizatorzy: 
Dorota Burdun /wych. kl. IIIa/,
Elżbieta Długosz /wych. kl. Ia/,
Ewa Falińska /wych. kl. IIId/ 


10.Termin składania prac: 19 marca 2018 r. 
11.Miejsce składania prac: sala 29 lub 39 Ip.

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38