foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zebrania z rodzicami dla klas 4-8 SP i Gimnazjum 12 września 2018 r. ZAPRASZAMY

                  

 

  Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do wzięcia udziału w Warszawskim Programie „Zima
w Mieście 2018” organizowanym w dzielnicy Śródmieście przez SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 48.

 Z Programu korzystać mogą uczniowie szkół warszawskich oraz uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania w Warszawie. W feryjnej placówce edukacyjnej w terminie od dnia 15 do 26 stycznia 2018 r.,
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-17.00, dzieciom i młodzieży szkolnej zapewniamy opiekę, wyżywienie oraz bogatą ofertę programową – zajęcia sportowe, rekreacyjne, artystyczne, edukacyjne, kulturalne oraz świetlicowe. 

Do każdej feryjnej placówki edukacyjnej (FPE) zapisać można uczniów szkół podstawowych kl. I-VII oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych. 

Harmonogram rekrutacji
uczestników Programu „Zima w Mieście 2018”

Feryjne Placówki Edukacyjne

data

czynności dyrektora / kierownika wypoczynku /

27.11.2017 r.

08.12.2017 r.

przyjmowanie kart kwalifikacyjnych w feryjnych placówkach edukacyjnych

w dniu

18.12.2017 r.

publikacja list uczestników w placówkach

(imię i nazwisko, alfabetycznie)

w dniu

18.12.2017 r.

publikacja wykazu wolnych miejsc na stronach internetowych szkół, dzielnicy itp. (bez liczb)

18.12.2017 r.

26.01.2018 r.

zapisy na wolne miejsca

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 

Każdy uczestnik Programu „Zima w Mieście 2018” wypełnia Kartę Kwalifikacyjną
i zgodnie z harmonogramem dostarcza ją do sekretariatu szkoły lub kierownika wypoczynku – sala 29 - Elżbieta Długosz.

Należy również dokonać opłatę za posiłki i zapoznać się z Regulaminem FPE. 

 1. Udział w Programie jest bezpłatny, pobierana jest jedynie opłata za wyżywienie, wynosi ona 7 zł za dwa posiłki dziennie – śniadanie i obiad. 
 1. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS/CPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za posiłki w feryjnych placówkach edukacyjnych na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły. 
 1. Wpłata za posiłki powinna być dokonana przed rozpoczęciem przez dziecko zajęć w FPE
  w formie bezgotówkowej na konto ajenta.

Opłaty należy wnosić za cały, deklarowany okres pobytu dziecka w placówce. 

 1. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu nieobecności dziecka w feryjnej placówce edukacyjnej w danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30.

Wnioski o zwrot opłaty można składać do dnia 23 lutego 2018 r. bezpośrednio u ajenta
w placówce. Zwroty dokonywane będą przez firmę prowadzącą żywienie w placówce na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez rodzica/opiekuna.

 

 1. Feryjne placówki edukacyjne będą otwarte od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-17.00. Do FPE dzieci powinny być przyprowadzane do godz. 8.30. 
 1. Rodzic/opiekun obowiązany jest do złożenia w placówce potwierdzenia wniesienia opłaty za posiłki, nie później niż w dniu rozpoczęcia przez dziecko wypoczynku. 
 1. Rodzic/opiekun ucznia zwolnionego z opłat za posiłki obowiązany jest do złożenia wraz
  z kartą kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku zaświadczenia o korzystaniu z bezpłatnych posiłków w bieżącym roku szkolnym, wystawionego przez dyrektora macierzystej szkoły. 
 1. Nie wnoszą opłat za posiłki dzieci, które nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie – wówczas rodzi/opiekun przedstawia stosowne zaświadczenie lekarskie. 

Rodzice/opiekunowie dokonujący opłaty za posiłki w formie bezgotówkowej proszeni są o wniesienie opłaty za cały, deklarowany okres wypoczynku oraz o wpisanie w tytule wpłaty: 

„Imię i nazwisko dziecka, „Zima w Mieście 2018”, Nazwa feryjnej placówki edukacyjnej Szkoła Podstawowa nr 48

 

Potwierdzenie dokonania wpłaty/przelewu należy przedstawić w feryjnej placówce edukacyjnej. 

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA WPŁAT ZA POSIŁKI

PROGRAM „ZIMA W MIEŚCIE 2018”.

 

86 1500 1878 1218 7006 3431 0000

KANMAR – MARIA SZEWCZYK

INNE FERYJNE PLACÓWKI EDUKACYJNE 

Lp.

Nazwa placówki

Termin

Imię i nazwisko kierownika FPE

 

Adres e-mail

Planowana liczba uczestników

1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Wilcza 53

00-679 Warszawa

tel. 22 628-86-88

15.01-26.01.2018

poniedziałek-piątek

godz. 7.30-17.00

Mariola Rynkowska

(15.01-19.01.2018)

Lia Krysińska

(22.01-26.01.2018)

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

95

2

Szkoła Podstawowa nr 32
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Lewartowskiego 2

00-190 Warszawa

tel. 22 831-08-23

15.01-26.01.2018

poniedziałek-piątek

godz. 7.30-17.00

Anna Walczak

(15.01-19.01.2018)

Małgorzata Gondek

(22.01-26.01.2018)

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

95

3

Szkoła Podstawowa nr 41

 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Drewniana 8

00-345 Warszawa

tel. 22 827-87-28

15.01-26.01.2018

poniedziałek-piątek

godz. 7.30-17.00

Beata Grzybek

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

95

4

Szkoła Podstawowa nr 75

ul. Niecała 14

00-098 Warszawa

tel. 22 827-40-06

15.01-26.01.2018

poniedziałek-piątek

godz. 7.30-17.00

Małgorzata Michalec

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

95

4

Szkoła Podstawowa nr 210

ul. Karmelicka 13

00-163 Warszawa

tel. 22 831-03-38

15.01-26.01.2018

poniedziałek-piątek

godz. 7.30-17.00

Marzena Tomaszewska

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

115

 

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38