foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZEBRANIA 21 marca 17:00 - zebrania klas 4-7 SP 48 i gimnazjum, 18:00 - zebrania klas 1-3 SP 48

                  

 

Zapraszamy uczniów z klas 0 – III SP 48
oraz dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli
do udziału w konkursie plastycznym

pt. "OZDOBY CHOINKOWE"  

REGULAMIN KONKURSU:

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy w dowolnej technice plastycznej przedstawiającej ozdoby choinkowe.

  1. Forma wykonania prac: PRZESTRZENNA.
  2. W konkursie mogą brać udział dzieci klas 0 – III i dzieci przedszkolne.
  3. Do udziału w konkursie można zgłosić maksymalnie 10 prac z jednej klasy lub grupy przedszkolnej.
  4. Dopuszcza się udział prac rodzinnych.
  5. Wszystkie prace należy opatrzyć metryczkami zawierającymi: imię, nazwisko dziecka, klasę, imiona i nazwisko rodziców /w przypadku prac rodzinnych/.
  6. Prace konkursowe oceniać będzie niezależne jury.
  7. Komisja konkursowa w ocenie prac brać będzie pod uwagę: oryginalność oraz pomysł wykonania pracy.
  8. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
  9. Organizatorzy:
         Dorota Burdun /wych. kl. IIIa/, sala 37
         Elżbieta Długosz /wych. kl. Ia/ sala 29
         Ewa Falińska /wych. kl. III d/ sala 28
  10. Termin składania prac: 4 grudnia 2017 r. do organizatorów.
  11. Ogłoszenie wyników konkursu: 8 grudnia 2017 r.
  12. Termin wręczenia nagród zostanie podany w dniu ogłoszenia wyników.

Organizatorzy

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38