(22) 629 25 15
zs60@zs60.waw.pl

W piątek 23 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 klas IV i V. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu Pani Dyrektor Justyna Nowaczek podziękowała uczniom i rodzicom za całoroczną pracę oraz życzyła udanego wypoczynku.

Następnie wyróżniono wszystkich uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, czyli tych ze średnią ocen co najmniej 4,75 na świadectwie.  W tej grupie było wielu uczniów mających wynik powyżej 5,00.Najwięcej wyróżnionych było w klasie V a i ta klasa również zdobyła tytuł SUPER KLASY w corocznym konkursie samorządu.Następnie był czas na wyrażenie wdzięczności za wszelką pomoc i opiekę Pani Dyrektor Justynie Nowaczek, Pani V-ce Dyrektor Joannie Klinge oraz Pani V-ce Dyrektor Hannie Rogowskiej. Podczas uroczystości przedstawiono 15 uczniów o wielkich sercach,  którzy ofiarowali  swoją pomocną dłoń i serdeczny uśmiech tym, którzy najbardziej go potrzebują.Przez cały rok poświęcali swój czas i zaangażowanie, by osobom samotnym, wykluczonym, cierpiącym, niepełnosprawnym przywracać wiarę w ludzkie dobro.W części artystycznej wystąpił chór pod batutą Pani Grażyny Byczkowskiej, a uczniowie klasy V a i V c złożyli życzenia wszystkim ojcom znajdującym się na sali z okazji ich święta. Po oficjalnej części zaproszono wszystkich do swoich sal po odbiór świadectw.

 

Partnerzy