(22) 629 25 15
zs60@zs60.waw.pl

Dnia 3 lutego 2017 roku po raz drugi uczniowie klas V i VI spotkali się z seniorami i osobami niepełnosprawnymi w Klubie Sąsiedzkim przy Młynarskiej 35 a na Woli. Dzieci zachęcone wizytą 13 grudnia i wspólnym kolędowaniem postanowiły przygotować program artystyczny, który tematem nawiązywał do walentynek, a repertuarem do lat młodości seniorów.

29.11.2016r. klasa 5c przygotowała spotkanie dla uczniów klas 4-6 dotyczące TOLERANCJI i WIELOKULTUROWOŚCI.

13 grudnia 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie realizowane w ramach programu wychowawczego "Wartości w naszym zyciu". Spotkanie to przygotowała i poprowadziła klasa Va na temat "Szacunek do osób niepełnosprawnych". Na wstępie uczniowie podali definicję i rodzaje niepełnosprawności, a następnie odśpiewali hymn osób niepełnosprawnych z Zespołem Dawna.

25 października w ramach programu  wychowawczego "Wartości w naszym życiu”  odbyło się kolejne  spotkanie na temat "Szacunek wobec osób starszych", które przygotowała i poprowadziła klasa 6s.

13 grudnia 2016 roku wybrani uczniowie ZS nr60 wzięli udział w Międzypokoleniowym Kolędowaniu, które odbyło się w Klubie Sąsiedzkim, mieszczącym sie na Woli przy ul. Młynarskiej 35a.

„Wartości w naszym życiu” to program wychowawczy, którego realizacja rozpoczęła się w tym roku szkolnym w klasach 4-6 SP 48. Ma on być wspólnym dziełem wychowawców i uczniów. Składają się nań godziny wychowawcze oraz cykl apeli przygotowywanych przez poszczególne klasy. Pierwszy z tych apeli – poświęcony GODNOŚCI , odbył się 11.10.2016. Uczniowie klasy 6A przedstawili, jak pojęcie „Godności” ujęte jest w prawie (m.in.w Konstytucji RP), w filozofii oraz w różnych religiach.

Partnerzy