(22) 629 25 15
zs60@zs60.waw.pl

Dnia 15 listopada 2017r. obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Zadaniem klas 4-7 i II-III gimnazjum było przygotowanie stoisk dotyczących kultury i religii wylosowanego przez klasę państwa.

8 listopada 2017 r., już po raz trzeci, przystąpiliśmy do akcji "Śniadanie daje moc". Każda klasa 1-3 oraz zaproszeni na śniadanie goście - dzieci z Przedszkola nr 82 przy ul. Natolińskiej, samodzielnie przygotowywały zdrowe śniadanie.

13 listopada uczniowie szkoły uczcili 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Już po raz piąty brali udział w konkursie wiedzy historycznej "Kocham moją Ojczyznę".

We wtorek 7 listopada, klasa 3A, wzięła udział w wycieczce, której celem było przybliżenie uczniom postaci Marii Kownackiej i jej twórczości.

Dzisiaj uczniowie klas 4 obejrzeli "WYSTAWĘ ZAGROŻONYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT", zorganizowaną na Stadionie Narodowym przez National Geographic Photo Ark.

W środę 25 października uczniowie klasy 3 A szkoły podstawowej uczestniczyli w warsztatach o nazwie Laboratorium Ciemności, w Polskim Związku Niewidomych, mieszczącym się na ul. Konwiktorskiej 9.

W dniach 24.X - 11.XI. odbywały się,jak co roku Światowe Dni Origami, japońskiej sztuki składania papieru. W naszej szkole miłośników składania papieru jest bardzo dużo i dlatego samorząd szkolny zorganizował klasowy konkurs na najciekawszy pomysł z origami.

Przeznaczenie a unihokej i piłka ręczna. 

Opatrzność wraz z bratem Fatalizmem i siostrą Nadzieją tworzą czasoprzestrzenną formę pozamaterialną zwaną Losem lub Przeznaczeniem (predestynacja ). Leptony, kwarki, neutrina oraz miony, czyli elementarne cząstki materii podlegające prawom mechaniki kwantowej są obecnie paradygmatem fizyki i chemii. Cała ta teoria pętlowej grawitacji kwantowej ( kwantowe a nie fizyczne, Isaaca Newtona, opisanie rzeczywistości) nie wytrzymuje konfrontacji z powyżej wymienioną rodziną braci i sióstr.

 9 listopada 2017 r. klasa VIa z wychowawcą panią Ewą Wiktor-Sass oraz  wolontariusze z klasy IIIag pod opieką pani Joanny Tokarzewskiej odwiedzili Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy z repertuarem muzyczno - lirycznym  z okazji zbliżającego się Święta Odzyskania  Niepodległości.

Partnerzy